home back Külastajatele Ajalugu Muuseum EST | RUS | ENG | LAT | FIN
MUUSEUM
Muuseumi ajalugu
Põhimäärus
Eelarve 2009
Palgamäärad
Tegevusaruanded
Narva Muuseumi strateegiline arengukava 2014-2018
Narva Muuseumi hankekord
Keskkonna tegevused
NM keskkonnapoliitika
Inimesed ja kontaktid
Inimesed ja kontaktid
Juriidilised andmed
Asukoht
Parkimine Narva Muuseumi territooriumil
Kogud
Raamatukogu
Trükised
Ajaleht
Toimetised
Muud trükised
Lingid
Muuseumisõbrad
Suprjadki

MUUD TRÜKISED


Eesti vanausuliste vaimulikud värsid ja lemmiklaulud
Narva 2012. 120 lk.

Lauliku koostas - Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist.
See on Eesti teine vanausuliste rahvalaulude kogumik, mille aines on kogutud Peipsi läänekaldal elavate vanausuliste juurde toimunud folkloori- ja etnograafia-alastel välitöödel. Viimased toimusid Narva Muuseumi poolt aastatel 2008-2010. Esindatud on vaimulikud värsid, laste-, sõduri-, ringmängu ja tantsulaulud, linnaballaadid ja romansid.
Neile lõi neumakirja Peterburi Nevski Vanausuliste Koguduse vanem Vladimir Šamarin.
Lauliku illustratsioonid on valminud primitiivses joonistusstiilis (lubok) Pavel Varunini poolt, kes on Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu juhatuse esimees ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juhatuse esimees.
Hind: 7.50 EUR


KULDSED VÄRAVAD. Eesti ja vene rahvamängud
Narva. 2013

Plaadil on esitatud paari kaupa sarnaste reeglitega eesti ja vene rahvalikud ringmängud, mis näitavad kahe kultuuri sarnasusi. Nende mängude juures kattub ka mängimiseks sobilik aastaaeg.
Väljaandes on eesti mängud esitletud eesti keeles ning vene mängud vene keeles.
DVD
Eesti rahvamänge esitavad Narva Eesti gümnaasiumi kolmanda klassi õpilased.
Muusikaõpetaja: Irina Vorobjova
Vene rahvamänge esitab laste folklooriansambel Guselki, Narva Kulruurimaja Rugodiv.
Bajaan: Valentin Terentjev. Juhendaja: Nadežda Moskaljova.
CD
Eesti ja vene rahvamängude laule esitavad folklooriansambel Suprjadki liikmed. Jihendaja: Marina Kuvaitseva
Hind 10 EUR


Rahvamänge läbi aastaringi.
Narva 2012.

Raamatu koostajaks on Narva Muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva. Rahvamängud kätkevad endas informatsiooni, mis pakub ettekujutust meie esivanemate argielust, eluviisist, tööst ja maailmavaatest. Mängud olid rahvapühade ja -kommete vältimatu osa. Raamatu eesmärk on näidata eesti ja vene rahvakultuuri sarnasusi läbi rahvamängude. Raamatus on väljas praktiliselt ühesuguste reeglite ja päris tihti ka ühesuguste nimetustega mängud. Väljaandes on lihtsad ja kergesti arusaadavad mängud, mis ei nõua erioskusi ega mingisugust inventari peale kõige lihtsama. Praktiliselt kõiki mänge võib mängida lastega alates 5. eluaastast.
Hind 5 EUR


Narva Muuseumi relvakogu. Narva, 2010.

Raamatus on esitletud Narva Muuseumi relvakogu 100 eset. Alajaotustes on esemed järjestatud kronoloogiliselt.
Esitletud on kaitserelvad, külmrelvad, tulirelvad, Idamaade relvad jne. Kataloogi koostaja on Narva Muuseumi teadur Vadim Bulatnikov.
Hind 25.56 EUR

Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök. Tartu, 2010. 320 lk.

Raamatu autor - Marina Kuvaitseva on Narva Muuseumi teadur-folklorist. Raamatus "Zastolitsa. Eesti vanausuliste köök" antakse ülevaade vanausuliste peo- ja igapäevaköögist ning kalendri- (Jõulud, Lihavõtted) ja peretähtpäevade (ristsed, pulmad, matused) toitumistavadest. Raamatus on kasutatud Narva Muuseumi 1999 - 2008 ekspeditsioonidel (Mustvee, Raja, Kikita, Tiheda, Kallaste, Kolkja, Varnja) kogutud materjale vanausuliste meenutustest.
Toimetise kunstiline vormistus on teostatud käsikirja- ja vanatrükiraamatu ning lihtrahvaraamatu traditsioonides. Kujundas Pavel Varunin - Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu ja Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendamisühingu esimees.
Hind: 13 EUR

Kallaste vanausuliste lemmiklaulud. Narva 2008. 80 lk.

Eesti esimene vanausuliste rahvalaulude kogumik, kuhu on koondatud Narva Muuseumi poolt Kallastele korraldatud välitööde materjalid. Esindatud on vaimulikud värsid, hälli-, pulma- ja ringmängu laulud, linnaballaadid ja romansid. Kõik laulud on noodistatud ning laulikut ilmestavad Pavel Varunini loodud primitiivses stiilis joonistused. Lauliku koostas Marina Kuvaitseva.

Hind: 7.03 EUR


Narva Muuseumi kunstikogu kataloog.
Maalikogu kuni 1940. Narva 2006. 200 lk.

Koostaja Marina Tšudinova. Kataloog sisaldab täieliku nimekirja Narva Muuseumi maalidest, mis on muuseumisse jõudnud enne 1940. aastat. Kataloog koosneb kahest osast. Esimeses osas on värvitahvitel eksponeeritud kunstikogu väärtuslikumad teosed. Teine osa on kunstikogu täielik kataloog koos olulisemate andmetega.
Kataloog on eesti-, vene- ja inglisekeelne.
Hind: 18.85 EUR

Kuue samba kutse. Naisena ülikoolis. Tartu-Narva 2005. 176 lk.

Raamat on pühendatud saja aasta möödumisele otsusest, mis lubas esimestel naisüliõpilastel osaleda vabakuulajatena Tartu Ülikooli õppetöös. Kogumikku on koondatud valik kunagiste ja tänaste naisüliõpilaste poolt kirjutatud mälestuskildudest ja fotodest. Raamatu koostajad on Riina Reinvelt (ERM) ja Merika Ivask (Narva Muuseum).
Raamat on eestikeelne.
Hind: 10 EUR

Teatmik Narva kultuuriajaloost. Narva, 2001. 243 lk.

Kronoloogiliselt hõlmab teatmik perioodi alates 14. sajandist kuni 1940. aastani. Sisaldab teavet territooriumist, elanikkonnast, sümboolikast, tervishoiust, kultuurist, kirjanduslikust tegevusest, sõjasündmustest ja mälestusmärkidest. Sisaldab lühibiograafilisi kokkuvõtteid inimestest, kelle elu oli seotud Narvaga. Teatmik on venekeelne.
Hind: 7.99 EUR


Narva Muuseumi Kogumik. Narva 2000. 266 lk.

Kogumik tutvustab lugejale Narva Muuseumi loomise tähtsamaid etappe, annab demograafilise ülevaate linna ajaloost, Narva Uspenski kirikukoguduse ja Narva Eesti Õigeusu kirikukoguduse tegevusest. Antud kogumikest saame teada huvitavatest episooditest Narva Meesgümnaasiumi algperioodist, heategevusega seotud ettevõtmistest meie linnas ja Peetri I maja sõjalistest eksponaatidest. Kogumik on venekeelne koos eestikeelsete kokkuvõtetega.
Hind: 3,0 EUR


Narva muuseumi artiklite kogumik. Narva 1999. 193 lk.

Antud kogumik koosneb artiklitest, milles käsitletakse Narva Linnavalitsuse tegevust. Lisaks sellele antakse edasi teavet Narva Muusika Seltsist, Narva Pühakolmainsuse kirikukoguduse ja Znamenski kirikukoguduse tööst. Saame ülevaate ka Püha-Vladimiri vennaskonna liikumisest. Lugejal on võimalik lugeda Narvas ja selle lähiümbruses asuvatest mälestusmärkidest, mida on püstitatud Põhjasõjaaegsete sündmuste jäädvustamiseks. Informatsiooni saab ajaloohuviline Narva esimesest laulupeost ja naiste haridusprobleemidest XIX sajandi lõpupoolel ja XX sajandi alguses. Antud kogumik on venekeelne koos eestikeelsete kokkuvõtetega.
Hind: 3,0 EUR


Medalid. Narva, 1999. 77 lk.

Sissejuhatava artikli autor ja koostaja on Narva Muuseumi teadur Vadim Bulatnikov. Kataloog tutvustab mõningaid eksponaate Narva Muuseumi faleristika kollektsioonist. Põhiliselt on need mälestusmedalid, mis on pärit 17., 19. ja 20. sajandi algusest. Suur osa neist on seotud Venemaa võiduga Põhjasõjas. Kataloog on eesti-, vene- ja inglisekeelne.
Hind: 6.39 EUR


TEATED
blipp.gif Pitsilised fantaasiad

Neljapäeval, 24. aprillil, kell 16.30 avatakse Narva linnuse Pika Hermanni torni neljandal korrusel niplispitsi meistri Olga Kublitskaja isikunäitus.

blipp.gif Narva Muuseum pakub tööd programmijuht-giidile
blipp.gif 16. detsembril algas rahvusvahelise projekti Est-Rus Fort Tour-2 realiseerimine
blipp.gif Narva Muuseumi Kunstigalerii ja Narva linnavalitsuse Kultuuriosakond kuulutavad välja Kunstnikupäeva raames toimuva konkurssi „Liikumise kunst ning liikumine kunstis“.
blipp.gif 28. detsembril toimus piiriülese koostöö projekti „Est-Rus Fort Tour-2“ partnerite esimene kohtumine

KONTAKT

Sihtasutus
NARVA MUUSEUM

Peterburi mnt 2
20308 Narva
info@narvamuuseum.ee
tel (+372) 359 9230
faks (+372) 359 9232
Liitu infokirjaga

Narva linnus

Suvehooaeg
E-P 10-18
Talvehooaeg (27.08.12-17.05.13)
aasta jooksul E-P 10-18

Kunstigalerii

Vestervalli 21
20306 Narva
aasta jooksul E-P 10-18

täpsemad kontaktid siit


pohjaou

17. SAJANDI
KÄSITÖÖLISTE HOOVCsatell


http://tourism.narva.ee


http://www.forttour.net

Hinnakiri Pildigalerii Arhiiv Põhjaõu

© NM-i kodulehekülje materjalid
on kaitstud autoriõigustega