Kronoloogia

2007 töötati välja ja tutvustati linnale „Narva Hermanni linnuse väljaarendamise kava 2007-2013“. Kava üheks eesmärgiks oli välja arendatud üks terviklik, lõpuni restaureeritud, funktsionaalselt, efektiivselt toimiv linnuse kompleks.

2007 koostati Narva Muuseumi strateegiline arengukava aastateks 2008-2013

2008 Narva linn valmistas ette ja esitas programmile „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine“ projekti eeltaotluse ”Narva linna kindlustuste väljaarendamine terviklikuks külastusobjektiks”. Projekti muude eesmärkide seas olid ka Narva linnuse idatiiva restaureerimine, konvendihoone õuegaleriide restaureerimine, linnusesse uue ekspositsiooni loomine ning linnuse Kristelvalli restaureerimine. Projekt ei saanud toetust.

2010 Narva Muuseum esitas projekti „Narva linnuse konvendihoone, Läänehoovi liikumisradade, piletimüügi koha ja pargi rekonstrueerimine“ taotluse piirkondade konkurentsi tugevdamise meetme raames. Projekt ei leidnud rahastamist.

2013 Narva linn ja Kultuuriministeerium sõlmisid Sihtasutuse Narva Muuseumi asutamislepingu.

2013 Koostati välja SA Narva Muuseumi strateegilise arengukava 2014-2018.

Märts 2015 SA Narva Muuseum ja Arhitektide Liit kuulutas välja arhitektuurikonkursi, mille eesmärgiks oli leida Narva linnuse hoonetele ja territooriumile ruumiline terviklahendus. Konkurss kestis kuni 15. juuni 2015.a.

13. juuli 2015 Arhitektuurikonkursi võitja väljakuulutamine. Võitjaks sai ideekavand märgusõnaga “Kaks sõpra”, autorid Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Lidia Zarudnaja, Martin Proomik (arhitektuuribüroo JVR)

1oktoober 2015 Sõlmiti projekteerimisleping arhitektuuribürooga JVR OÜ, mille järgi koostab JVR arhitektuurikonkursi võitnud ideekavandi “Kaks sõpra” ehitusprojekti.

22. juuni 2016 Piirikindluse avastuskeskuse avamise projekt sai Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute Ida-Viru maakonna 1. taotlusvoorus toetuse summas 3,54 milionit eurot. Arenduse tulemusena avatakse külastajale kogu linnus. Ajalooline keskkond ja loodav ekspositsioon koos sinna juurde pakutavate teenuste ja osalusvõimalustega moodustavad tervikliku elamusruumi.

Jaanuar 2018 2018 SA Narva Muuseum ja Scandec Ehitus OÜ allkirjastasid lepingu Narva linnuse rekonstrueerimistöödeks ning algasid ehitustööd, mille tulemusena avatakse 2019. aastal külastajatele täies mahus Narva linnus koos uue püsiekspositsiooniga. Rekonstrueerimistööd on osa projektist “Piirikindluse avastuskeskuse avamine”. Projekti kogumaksumus on enam kui 4 miljonit eurot, millest 3,54 miljonit eurot tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist..

Ole meie tegemistega kursis!

Shopping Basket