Vabadussõda oli Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vaheline relvakonflikt, mis kestis 28. novembrist 1918 kuni 2. veebruarini 1920. 31. detsembril 1919 sõlmisid Eesti ja Nõukogude Venemaa vaherahu, mis jõustus 3. jaanuaril 1920. Sõja ametlik lõpp saabus Tartu rahu sõlmimisega 2. veebruaril 1920. Sellega tunnistas Nõukodude Venemaa Eesti iseseisvust ja loobus igaveseks ajaks kõigist õigustest, mis olid Venemaal Eesti alade kohta.

Narva Muusemi kogus säilitatakse mitmeid Vabadussõjaga seotud museaale. Nende hulgas August Timuse kujundatud medal "Eesti Wabadussõja mälestuseks (1918-1920)".

 

03.01.2023