Lektoorium

Narva Muuseum alustas 2021. aastal julget eksperimenti virtuaalse loengusarjaga, järgides kogu maailmas levinud kaugõppe trendi. Tänu videoloengutele said kõik soovijad võimaluse kodust lahkumata kuulata loengusarja ning osaleda teemakohastes aruteludes. Narva Muuseum soovib ka sel aastal rahuldada inimeste teadmistejanu ning pakub selleks uusi võimalusi, muutudes suureks mitteametliku õppe keskuseks laiale auditooriumile.

Suurem osa loenguid toimuvad nii kohapeal, Narva linnuses, kui ka Zoom-keskonnas.


Loeng „Sümbolistlike kujundite varjatud semantika monumentaalses kiriku maalikunstis“
1.06.2022 kell 18:00

Kogu kristlik kunst, eriti ikoonimaalikunst, on oma eksisteerimise esimestest sajanditest alates olnud sügavalt sümbolistlik. Sümboolika on kirikukunsti lahutamatu osa, sest hingelist tegelikkust, mida see väljendab, ei ole võimalik teisel viisil edasi anda. Selleks, et kiriku maalingute ja ikoonimaalikunsti mõtet sügavamalt mõista, teeb lektor ettepaneku vaadelda neid semiootika (märgiteaduse) seisukohast kui kindlat tekstiliiki. Tutvute autori poolt pakutud monumentaalse kirikliku maalikunsti sümbolistlike märkide klassifikatsiooniga.

Lektor: Narva Muuseumi teadur Julia Hlõstun. Julia on mitmeid aastaid tegelenud 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses ehitatud Ukraina õigeusu kirikute pildiprogrammide uurimisega ning ta on suure hulga teadusartiklite autor. Julia on pärit Ukrainast. Märtsi algusest võeti Julia Hlõstun tööle Narva Muuseumisse ning tänu tema teadmistele ja kitsale teaduslikule spetsialiseerumisele saame nüüd avada linna sakraalkultuuri seni uurimata tahke.

Hind: 5 €
Rohkem infot ja piletid


Loeng „Nüüdisaegsed tendentsid õigeusu kirikumaalingutes“ 
8.06.2022 kell 18:00

Loengus tutvustatakse 21. sajandile iseloomulikke stiilimuutusi monumentaalses kiriklikus maalikunstis ning antakse võimalus ümber mõtestada kultuuriajaloolist situatsiooni, mis mõjutab otseselt õigeusu kirikute maalingute uusi tendentse. Loeng avab ühes või teises geograafilises piirkonnas kujunenud õigeusu kirikute pildiprogrammi kultuuriloolist tausta ning antud perioodi ühiskonna vaimseid vajadusi.

Lektor: Narva Muuseumi teadur Julia Hlõstun. Julia on mitmeid aastaid tegelenud 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses ehitatud Ukraina õigeusu kirikute pildiprogrammide uurimisega ning ta on suure hulga teadusartiklite autor. Julia on pärit Ukrainast. Märtsi algusest võeti Julia Hlõstun tööle Narva Muuseumisse ning tänu tema teadmistele ja kitsale teaduslikule spetsialiseerumisele saame nüüd avada linna sakraalkultuuri seni uurimata tahke.

Hind: 5 €
Rohkem infot ja piletid


Loeng “Salapärane Barclay“: M.B. Barclay de Tolly ja tema jälg Eestis
9.06.2022 kell 18:00

Loengu peategelane, vene väejuht Mihhail Bogdanovitš (Michael Andreas) Barclay de Tolly (1757/1761-1818), pärines šoti väikekodanlikust suguharust, oli sünnilt baltisakslane ja sisemiste veendumuste poolest Venemaa patrioot. Loengus antakse põgus ülevaade tema eluloost ja tagakiusamistest, mis tabasid teda tsaari poolt 1812. aastal kinnitatud sõjaplaani elluviimisel. Vene armee sunnitud taganemise eest kuulutati ta reeturiks ning nii ei saanudki ta eluajal oma tegude kohta selgitusi jagada. Väejuhi tragöödiat tunnetas peenelt Puškin, kes tegi Barclayst oma luuletuse „Väejuht“ kangelase. Loengus räägitakse Barclayga seotud kohtadest Eestis.

Lektor: Ljubov Nikolajevna Kisseljova on vene kirjanduse emeriitprofessor, kauaaegne Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppetooli ja slavistika osakonna juhataja. Umbes 200 vene kultuuri ajalugu (perioodil XVIII lõpp - XIX sajand) käsitleva teadusliku uurimuse ning raamatu „Эстонско-русское культурное пространство“ (eestikeelne väljaanne: Eesti-vene kultuuriruum. Tartu, 2017; vene - Moskva, 2018) autor.

Hind: 5 €
Rohkem infot ja piletid


Loeng „Ikonostaasi tähendus ja struktuur. Ikonostaaside eripärad Narva linna õigeusu kirikutes“
15.06.2022 kell 18:00

Loengu raames sukeldume õigeusu ikonostaasi tekkimise ja arenemise ajalukku, tutvume selle struktuuri, otstarbe ning vaimse tähendusega, mis on kõige põhjalikumalt avatud ülempreester Alexander Schmemanni ja preester Pavel Florensky töödes. Loengu käigus vaatleme Narva linna õigeusu kirikute ikonostaase.

Lektor: Narva Muuseumi teadur Julia Hlõstun. Julia on mitmeid aastaid tegelenud 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses ehitatud Ukraina õigeusu kirikute pildiprogrammide uurimisega ning ta on suure hulga teadusartiklite autor. Julia on pärit Ukrainast. Märtsi algusest võeti Julia Hlõstun tööle Narva Muuseumisse ning tänu tema teadmistele ja kitsale teaduslikule spetsialiseerumisele saame nüüd avada linna sakraalkultuuri seni uurimata tahke.

Hind: 5 €
Rohkem infot ja piletid