04.07.2020 - 05.07.2020 / Põhjaõu

Sündmuse ülevaade

4.–5. juulil kutsume kõiki Narva linnuse Põhjaõue traditsioonilise puukäsitöö päevadele, kus toimub õueinventari meisterdamine traditsiooniliste käsitöövõtete ja -riistadega.

Narva linnuse Põhjaõues toimuvad kahel päeval puukäsitöö õpitoad, kus tutvutakse traditsioonilises puukäsitöös kasutatava materjali ettevalmistamisega ning traditsiooniliste puutööriistade ja -tehnikatega. Teemapäevi juhendab puukäsitööline Indrek Merimaa, keda paeluvad puutöö traditsioonilised valdkonnad ja distsipliinid. Käsitööriistadega tehtav puukäsitöö on talle eneseväljendusvahend, millega saab ja võiks tegeleda igaüks, kel vähegi huvi ja püsivust.

KAVA:
Mõlemal päeval:
11.00–17.00

Materjali valimine ja ettevalmistamine traditsiooniliste tehnikate ja tööriistadega.
Erinevate puuliikide omadused.

Tööriistade ja tehnikate tutvustamine ja proovimine – näiteks puu lõhestamine kiiludega või kiiniga, pinnaettevalmistus liimeistri või kirvega.
Õueinventari valmistamine traditsioonilisel viisil
Tööriistade ja tehnikate tutvustamine ning proovimine – puurimine, vestmine, kiilutamine, pinnaviimistlus höövli või liimeistriga.

Piletid:
Teemapäeval saab osaleda nii linnuse ja Põhjaõue piletiga kui ka odavama teemapäeva piletiga, mis kehtib vaid Põhjaõues:

Teemapäeva pilet: 4 €
Teemapäeva perepilet: 8 €

* Teemapäeva pilet kehtib vaid Põhjaõues

Teemapäevi toetab Eesti Kultuurkapital.

Info: 359 9230, info@narvamuuseum.ee