RUSSIANESTONIA.EU  – on suurim andmebaas Vene emigratsiooni kohta Eestis aastatel 1918-1940. andmebaas on loodud ja arendatud SA Narva muuseumi poolt ning sisaldab tuhandeid biograafiaid endise Vene keisririigi ohvitseridest, ametnikest, vaimulikest, kultuuri- ja haridustegelastest, poliitikutest ja ühiskonnategelastest, kes pärast 1917. a. Vene revolutsiooni ja peatselt alanud kodusõda asusid elama Eesti Vabariigi territooriumile. Põhiline osa biograafiatest puudutab endise Vene valgete Loodearmee teenistujaid ja ohvitsere, kes moodustasid sõdadevahelises Eestis tähtsaima osa Vene emigratsioonist Eestis. Andmebaas on mõeldud nii Vene emigratsiooni ajaloo spetsialistidele kui kõigile Eesti ajaloo huvilistele.