14.06.2021 - 17.06.2021 / Kunstigalerii

Sündmuse ülevaade

14.-18. juunini toimuvad Kunstigaleriis Narva-Jõesuu õigeusu kiriku põlengus kannatada saanud hinnalise kunstivara päästetalgud, mille käigus Eesti restauraatorid valmistavad kahjustatud ikoonid ette restaureerimistöödeks. Narva Muuseum kutsub 14.-17. juunil kell 10:00-18:00 kõiki huvilisi Kunstigaleriisse konserveerimistöid oma silmaga vaatama.

14. veebruaril sai Narva-Jõesuus põlengus tõsiselt kahjustada Jumalaema Kaasani Ikooni kirik (endine Püha Vladimiri Õigeusu kirik), mille rohkem kui sajast kõrge kunstiväärtusega objektist on võimalik restaureerida umbes kolmveerand. Kirikus asus 105 kunstimälestist, sh terviklik kõrgetasemeliste 19. sajandi teise poole õigeusu kunsti esemete kollektsiooni, kuhu kuuluvad nii ikoonid, lühtrid ja ripplambid kui ka liturgilised esemed, nagu ristid ja karikad, lisaks veel tekstiile ja trükiseid. Põlengus tugevamalt kahjustada saanud ikoonid evakueeriti Narva Muuseumi Kunstigaleriisse, muude esemete hoiustamiseks ulatas abikäe Narva-Jõesuu linn.

Narva Muuseumi Kunstigalerii on ka 14.–18. juunini aset leidvate kunstivara päästetalgute toimumiskoht. Rohkem kui 60 restauraatori ja konserveerimisala tudengi osalusel saab dokumenteeritud ja osaliselt konserveeritud hinnanguliselt 60 mälestist, täiendavalt koolitatakse koguduse liikmeid korrastama ka mittemälestistest kirikuvara.

Talgud lõpetab 18. juunil Narva linnuses toimuv põlengus kannatada saanud pärandile pühendatud seminar, millest on kõigil huvilistel võimalik osa saada ka veebi vahendusel.

Päästetalgud toimuvad Kunstigalerii avalikkusele mõeldud ruumides ja kõigil galerii külastajatel on võimalus jälgida restauraatorite tööd kunstivara korraldamisel. Narva Muuseum kutsub 14.-17. juunil kõiki huvilisi Kunstigaleriisse konserveerimistöid oma silmaga vaatama.

Restaureerimistöökoda on publikule avatud 14.-17. juunil 10:00-18:00
Sissepääs: 2 € (restaureerimistöökoda) / 4 € (restaureerimistöökoda ja püsiekspositsioon „Elu või karma? Narva lood“)
.

NB! Restaureerimistöökojas võib korraga viibida kuni 5 külastajat. Maski kandmine on kohustuslik.
Kell 12:00–13:00 on konservaatoritel lõunapaus.

Projekti eestvedaja on Muinsuskaitseamet.
Talgute läbiviimine saab teoks tänu Kultuuriministeeriumi toetusele.

Koostööpartnerid: Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani ikooni kogudus, Eesti Konservaatorite Ühing, SA Narva Muuseum, SA EVM Kanut, H&M Restuudio OÜ, SA Eesti Kunstimuuseum, SA Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Linnamuuseum, Tartu Kunstimuuseum, SA Virumaa Muuseumid. Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas, Archaeovision OÜ.