06.07.2019 - 07.07.2019 / Põhjaõu

Sündmuse ülevaade

Sündmuse ülevaade

6.–7. juulil kutsume kõiki Narva linnuse Põhjaõue traditsioonilise puukäsitöö päevadele.

Narva linnuse Põhjaõues toimuvad kahel päeval puukäsitöö õpitoad, kus tutvutakse traditsioonilises puukäsitöös kasutatava materjali ettevalmistamisega ning traditsiooniliste puutööriistade ja -tehnikatega.

Teemapäevi juhendab puukäsitööline Indrek Merimaa, keda paeluvad puutöö traditsioonilised valdkonnad ja distsipliinid. Viimastel aastatel on ta lähemalt süvenenud muusikainstrumentide valmistamisse ja eriti eestipärasesse traditsioonilisse puutööndusesse. Käsitööriistadega tehtav puukäsitöö on talle eneseväljendusvahend, millega saab ja võiks tegeleda igaüks, kel vähegi huvi ja püsivust.

KAVA
Mõlemal päeval:

11.00–13.00
– Materjali valimine ja ettevalmistamine traditsiooniliste tehnikate ja tööriistadega (järi materjali ettevalmistamise näitel).
– Erinevate puuliikide omadused.
– Tööriistade ja tehnikate tutvustamine ja proovimine – näiteks puu lõhestamine kiiludega või kiiniga, pinnaettevalmistus liimeistri või kirvega).

15.00–17.00
– Järi valmistamine traditsioonilisel viisil.
– Tööriistade ja tehnikate tutvustamine ning proovimine – puurimine, vestmine, kiilutamine, pinnaviimistlus höövli või liimeistriga.

Teemapäeva pilet: 4 €
Teemapäeva perepilet: 8 €

* Pilet kehtib Põhjaõues

Teemapäevi toetab Eesti kultuurkapital.

Eelregistreerimine ja info: Tel. 359 9230, info@narvamuuseum.ee