Narva linnuse läänehoovi põhjamüür on tellingutes – alanud on ehitustööd, mille tulemusel põhjamüür konserveeritakse ja restaureeritakse.
23. novembril alanud ehitustööde käigus puhastatakse müüritise ümbrus ja rajatakse müüri drenaaž, samuti eemaldatakse müüri vanad katteplaadid, ehitatakse hüdroisolatsioon ja paigaldatakse uued paekivi katteplaadid. Tööde käigus toimub müüri täielik restaureerimine – müüritise lahtivõtmine väljavajunud ja müürivaringute kohtades, alusmüüritise puhastus, müüritise tasandusladu ja müürivoodri taastamine ning lõpuks müüritise vuukimine. Lisaks teostatakse müüriga külgneva hoone trepi remonttööd, likvideeritakse kännud Peterburi maantee ääres ning lõpetatakse heakorratööd.

Narva Muuseumi direktori Ivo Posti sõnul on tegemist väga oluliste töödega. „Need tööd moodustavad osa suurest projektist, mille lõppeesmärgiks on rekonstrueerida terve läänehoov ning teha hoovile uus ligipääs Joaorust. Meil avaneb nende tööde tulemusena võimalus organiseerida läänehoovis kvaliteetsel ja tänapäevasel tasemel suurüritusi ning ühtlasi meelitada igapäevaselt narvakaid meie territooriumil lihtsalt aega veetma, kuna planeeritud on teha näiteks läänehoovi eraldi lasteala. “ ütles Ivo Posti.

Narva linnuse läänehoovi välismüüri restaureerimistööd on osa Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 poolt rahastatava projektist „Narva-Ivangorodi kindlused 2. etapp“ (Narva-Ivangorod Castles 2), mille eesmärgiks on ainulaadse Narva-Ivangorodi piiriülese kindluste ansambli ühiseks kultuuri- ja turismiobjektiks arendamine. 2019. aasta septembris alanud projekt kestab 36 kuud ja selle kogumaksumus on umbes 7 35 miljonit eurot.

Projekti käigus rekonstrueeritakse 2022. aasta 1. septembriks Eesti poolel Narva linnuse läänehoov, kus muuhulgas parandatakse liikumis- ja transpordivõimalusi (sealhulgas muudetakse liikumine mugavaks erivajadustega inimestele), ehitatakse välja infrastruktuur suurte ürituste korraldamiseks ning konserveeritakse ja restaureeritakse läänehoovi välismüürid. Samuti tehakse Eesti poolel korda Kristervalli bastion, milles avatakse bastionide temaatikale pühendatud näitus. Vene poolel restaureeritakse ja avatakse külastajatele Jaanilinna kindluse Suur magasiait (Big Powder Granary), kus luuakse ka uus püsiekspositsioon ning rajatakse kultuuri- ja hariduskeskus.

Projekti tulemusel restaureeritakse ajalooline pärand ning muudetakse Narva linnus ja Jaanilinna kindlus avalikkusele paremini ligipääsetavaks, mis aitab kaasa turistide kasvule piirkonnas ning elavdab kohalikku ettevõtlust. Projekti kogumaksumus on 7,35 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus on ca 5,13 miljonit eurot (Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020).

Lisaks projekti käigus teostatavatele arendustegevustele viiakse läbi ka teaduslikud uuringud, mis heidavad uut valgust Narva linnuse ja Jaanilinna kindluse ajalukku. Teadustööde tulemusel valmib artiklite kogumik, mida esitletakse projekti lõpus toimuval konverentsil.

 

01.12.2020